Hem

Välkommen till Eslövs Montessorifriskola!

Montessorifriskolan i Eslöv är en liten, lugn och trygg skola med 45 förskolebarn och 77 skolelever.

År 2002 slogs dörrarna upp till Montessorifriskolan. Med sina ljusa och rymliga lokaler kombinerat med en härlig utemiljö intill Fäladsskogen är det en stimulerande miljö för barnen. Verksamheten rymmer skola, fritidshem och förskola med två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan startade redan år 1968. Grundskolan omfattar förskoleklass, år 1-6 och ett fritidshem.

Arbetssättet på skolan följer Montessoripedagogiken med åldersblandad, individualiserad undervisning, där barnen/eleverna arbetar på sin egen nivå och i egen takt. (Läs mer under rubrik: Pedagogik)

Montessorifriskolan i Eslöv drivs som en ideell förening med en styrelse bestående av föräldrar. Föräldrarnas stora engagemang är en av skolans hörnstenar.