Anmälan

För att placera ert/era barn i kö till Eslövs Montessorifriskola gör ni enligt följande:

Anmälan görs via denna hemsida online. Länkar nedan.                                     

Kön till skolan är avgiftsfri. Kön till förskolan kostar 150:-/barn. Detta är en administrationsavgift som betalas endast en gång och sätts in på bankgiro 5401-1291. Du behöver alltså både sätta in pengarna och anmäla via Monte.nu till skolan för att köplatsen ska bli giltig. Det datum då betalningen är genomförd räknas som ködatum.                          Mail:  rektor@monte.nu

Anmäl er här nedan:                                                                                                                                                      

Förskolan: https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=fsk

Skolan: https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=gr

Manual: http://www.schoolsoft.se/sites/default/files/media/Manualer/elevko_2011-05-24.pdf

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett f-skola

Barn som går på Eslövs Montessoriförskola är garanterade plats på skolan.
Intagning till förskola och skola görs i första hand vid höstterminens början.

Därefter görs intagning endast om en plats blir ledig på förskolan/skolan.

Intagning på förskolan och till skolan sker enligt följande turordning/förtursregler:                                          

Barn som har syskon som går i föreningens förskola eller skola.

Barn som är inskrivna i annan montessoriförskola/skola, som är ansluten till Svenska Montessoriförbundet.

Övriga efter anmälningsdatum.