Anmälan

För att placera ert/era barn i kö till Eslövs Montessorifriskola gör ni enligt följande:

Anmälan görs via denna hemsida online. Länkar nedan.                                     

Kön till skolan är avgiftsfri medan kön till förskolan kostar 150kr/anmält barn. Beloppet sätts in på bankgiro 5401-1291 och som betalningsreferens anges det anmälda barnets namn och personnummer. Du behöver alltså både sätta in pengarna och anmäla via Monte.nu till skolan för att köplatsen ska bli giltig. Det datum då betalningen är genomförd räknas som ködatum.                          Mail:  rektor@monte.nu

Anmäl er här nedan:                                                                                                                                                      

Förskolan: https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=fsk

Skolan: https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=gr

Manual: http://www.schoolsoft.se/sites/default/files/media/Manualer/elevko_2011-05-24.pdf

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett f-skola

 

Barn som går på Eslövs Montessoriförskola är garanterade plats på skolan.
Intagning till förskola och skola görs i första hand vid höstterminens början.

Därefter görs intagning endast om en plats blir ledig på förskolan/skolan.

Intagning på förskolan och till skolan sker enligt följande turordning/förtursregler:                                          

Barn som har syskon som går i föreningens förskola eller skola.

Barn som är inskrivna i annan montessoriförskola/skola, som är ansluten till Svenska Montessoriförbundet.

Övriga efter anmälningsdatum.