Föräldrar/Medlemskap

Föräldrar/Medlemskap

Föräldrasamverkan
För att verksamheten ska fungera ser vi gärna ett praktiskt engagemang från föräldrarnas (medlemmarnas) sida.

En gång per termin anordnas en arbetsdag/aktivitetsdag,då man gör en storstädning både inne och ute. Därutöver utförs vissa reparationer, trädgårdsskötsel, underhåll ute och inne etc av föräldrar. Det finns nio stycken olika ”fixar”-grupper inom olika inriktningar. Varje familj har möjlighet att delta i en sådan grupp.

Medlemskap i föreningen Eslövs Montessorifriskola
Det är obligatoriskt med medlemsskap om man har barn på förskolan, men önskvärt även om man endast har barn på skolan. För att ha rösträtt på årsstämman måste man har medlemsskap i föreningen. Kostnaden är 100 kr/år/familj. Avgiften betalas i september och gäller per läsår. Det är samma summa oavsett om man har barn på förskolan eller i grundskolan.

Medlemskap i Svenska Montessoriförbundet
Montessorifriskolan i Eslöv är medlem i Svenska Montessoriförbundet. Här kan du och din familj också bli medlemmar. Detta är helt frivilligt. Som medlem i Svenska Montessoriförbundet är du med och verkar för pedagogikens möjligheter i Sverige. Förbundet är en sammanslutning av lokala montessoriföreningar. Förbundet har som huvudsaklig uppgift att verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige. Som privatperson kan du vara enskild medlem i Svenska Montessoriförbundet vilket kostar 280 kr per år. Du erhåller då MontessoriTidningen med sex nummer per år och kan köpa litteratur till medlemspris.

Information angående avgifter: Medlemsavgifter