Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk fr o m 2019 och är en skolform som ska förbereda barnen inför den obligatoriska grundskolan. Den ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Förskoleklassen och årskurs 1-2 samarbetar för att underlätta övergången till årskurs 1. Under höstterminen görs en kartläggning av barnens språkliga och matematiska utveckling. I gruppen arbetar man mycket med normer och värden för att få en öppen och bra miljö. Arbetet inne i Monte-rummet fortsätter som en röd tråd samtidigt med f-klassverksamheten.

Dokument: likabehandlingsplan-antimobbingplan- skola-fritids-2017-2018