Historik

Eslövs Montessoriförskola startades hösten 1968 på initiativ av två föräldrar.

Det var en av de första montessoriförskolorna i landet. Kontakt togs med montessoriutbildningen i Köpenhamn och på det sättet fick man en lärare. Med hjälp av styrelsen för den ideella föräldraföreningen som bildades drogs förskolan igång med 40 barn i åldrarna 3-6 år. De fördelades på en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Kostnaden per barn och månad var 75 kronor. Den första lokalen var belägen i ett av punkthusen på Vångavägen. 1973 flyttades verksamheten till Stabbarps skola, som då hade renoverats med hjälp av föräldrarna. Finansieringen skedde med hjälp av ett lån från kommunen som betalades av på tio år.
Kön till förskolan växte och av kommunen hyrdes ytterligare en lokal i Stabbarp. Förskolan ökade sina öppettider till åtta timmar och fick på grund av detta statsbidrag till verksamheten. 1989 bildades avdelningarna Solrosen och Blåklockan. Parallellt med friskoleplanerna var Eslövs kommun på väg att renovera och starta upp Västra skolan som en F-6-skola med montessoriinriktning. Arbetsgruppen ansåg att konkurrensen med en kommunal montessoriskola inne i Eslövs tätort skulle bli alltför stor. Ett samarbete med kommunen inleddes. Detta resulterade i en överenskommelse, som innebar att Västra skolan skulle ha ett ”montessorispår” för skolår 1-6 dit montessoriförskolans barn skulle ha förtur. Kommunen erbjöd montessoriutbildning till sina anställda. Man arbetade åldersintegrerat i 1-3:or och 4-6:or. Under åren blev det allt svårare att upprätthålla montessoripedagogiken på Västra skolan. Det var också svårt att rekrytera behörig personal.
Efter åtta år på Västra kom återigen friskoleidén upp från en grupp föräldrar och en arbetsgrupp bildades. Gruppen arbetade intensivt under våren och sommaren för att skolan skulle kunna starta hösten 2002. Det gamla tillståndet från Skolverket kunde aktiveras och kompletteras. Lokaler söktes och när det visade sig att Region Skånes sjukhem Tåbelund stod tomt, kändes detta som det perfekta alternativet. Avtal med Eslövs kommun skrevs. Elever rekryterades både från Västra skolan och från övriga skolor i kommunen. Personal anställdes. Föräldrakommittéer med olika ansvarsområden bildades. Lokalerna och utemiljön iordningställdes för förskola, grundskola 1-6 och fritidshem. Det var då redan bestämt att förskolan också skulle följa med till samma lokaler på Tåbelund. Flytten dit gick i november 2002.
Att ha förskola och skola under samma tak har bara fördelar. Alla känner varann och ett nära samarbete är möjligt.