Fritidshem

Fritidshem

På fritidshemmet är barn välkomna från förskoleklass till årskurs 6. Fritids uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och vara ett stöd i barnets utvecklingen. Fritids finns i samma hus som skolan. Verksamheten på fritids organiseras utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter. Fritids är öppet alla lov. På helgdagar är det stängt. Det serveras mellanmål klockan 14.30-15.00. På icke skoldagar serverar vi även lunch.

Dokument:     likabehandlingsplan-antimobbingplan- skola-fritids-2017-2018

                           Vistelsetider

                           Fritidsinformation