Kontakt

Både förskolan och skolan finns på Solvägen 33, 241 31 Eslöv.

Förskolan når du på telefonnummer:
0413-55 73 96 eller på mobilen: 0730-27 38 42                                                                

Skolan och fritidshem finns på telefonnummer:
0413-55 73 98 eller på mobilen: 070-30 30 289                                                                 

Du når rektor Per Celander på:
rektor@monte.nu eller via telefon: 0413-55 73 99
                                                                                          

Jon Ivarsson är ordförande i Föreningen Eslövs Montessorifriskola. Du når honom på: ordforande@monte.nu                                                                                                   

Vår skolsköterska är Leyla Alongi Månsson, mobilnr: 0735-142255                     

Leyla finns hos oss på tisdagar mellan 08.00-10.00  

Vi har skolläkaravtal med Vårdcentralen Tåbelund

Vägbeskrivning: http://gulasidorna.eniro.se/f/föreningen-montessorifriskolan-i-eslöv:3727311?search_word=montessorifriskolan%20esl%C3%B6v