Skolavslutning i Eslövs Kyrka

Årets skolavslutning äger rum torsdagen 14 juni kl. 10.00 i Eslövs kyrka.