Personal

 

Personalgruppen

Skola/fritidshem:

Per Celander / Rektor

Mats Fridh / Resurs/Webmaster, kontakt:  mats.fridh@monte.nu 

Åsa Hjalmarsson Fritidspedagog

Therese Neroth-Malling Fritidspedagog

Anna Cronqvist Fritidspedagog

Lärare / skolpersonal:

Camilla Jönsson / lärare förskoleklass

Fridha Hall / lärare 1-2:an

Ola Carlsson / lärare 3-4:an

Eva Lindstedt / lärare 5-6:an

Marie Arvidsson / textil

Peter Nordström / musik

Margaretha Hallgard Martinsson / specialpedagog

Leyla Alongi Månsson / skolsköterska

Förskola / småbarnsavdelning:

Margareta Englesson

Ann-Charlotte Olofsson

Karolina Malmquist

Jenny Olsson

Michelle Lundström

Ida Falck

Jeanette Ohlson

Therése Karlsson

Övriga:

 Eva Grahed / kök, städ