Personal

 

Personalgruppen

Skola/fritidshem:

Per Celander / Rektor

Mats Fridh / Webmaster, kontakt:  mats.fridh@monte.nu

Åsa Hjalmarsson

Therese Neroth-Malling

Anna Cronqvist

Lärare / skolpersonal:

Fridha Hall / lärare förskoleklass

Camilla Jönsson / lärare 1-2:an

Ola Carlsson / lärare 3-4:an

Eva Lindstedt / lärare 5-6:an

Marie Arvidsson / textil

Peter Nordström / musik

Margaretha Hallgard Martinsson / specialpedagog

Leyla Alongi Månsson / skolsköterska

Förskola / småbarnsavdelning:

Margareta Englesson

Ann-Charlotte Olofsson

Karolina Malmquist

Jenny Olsson

Michelle Lundström

Ida Falck

Jeanette Ohlson

Therése Karlsson

Övriga:

 Eva Grahed / kök, städ