Personal

 

Personalgruppen

Rektor Per Celander

Skola/fritidshem:

Mats Fridh / Resurs/Webmaster, kontakt:  mats.fridh@monte.nu 

Åsa Hjalmarsson Fritidspedagog

Frida Andersson Fritidspedagog

Anna Cronqvist Fritidspedagog

Lärare / skolpersonal:

Camilla Jönsson / lärare förskoleklass

Fridha Hall / lärare 1-2:an

Cecilia Klang / lärare 3-4:an

Eva Lindstedt / lärare 5-6:an

Marie Arvidsson / textil

Peter Nordström / musik

Margaretha Hallgard Martinsson / specialpedagog

 Lena Nilsson / skolsköterska

Förskola / småbarnsavdelning:

Karolina Malmquist

Anki Malmqvist

Margareta Englesson

Ann-Charlotte Olofsson

Jenny Olsson

Michelle Lundström

Jeanette Ohlson

Therése Karlsson

Alexandra Eliasson

Övriga:

 Janet Persson / kök, städ