Schoolsoft

Schoolsoft – Pedagogik, administration och kommunikation

SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. Detta hjälper skolan att nå sina mål och höja kvaliteten på verksamheten. Schoolsoft förenklar kommunikationen mellan föräldrar och personal och är alltid tillgängligt via webben.

Länk för inloggning:   https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori/jsp/Login.jsp